Budapest

Beide oevers van de Donau werden al door de Romeinen bewoond: op de plaats van het huidige stadsdeel buda lag Aquincum, en op de plaats van Pest het kleinere Contra-Aquincum. In 35 v. Chr. kwamen de oorspronkelijke bewoners in aanraking met de Romeinen, toen een Romeins leger onder leiding van Octavianus, de latere keizer Augustus, een veldtocht ondernam. Ong. 10 v. Chr. werd er een Romeinse provincie gevormd tussen de Oostelijke Alpen, de Donau en de Sava (Sau), die Pannonia werd genoemd. De Romeinen legden langs de Donau militaire steunpunten aan. Zo ontstond in de 1e eeuw het legerkamp Aquincum. Daarnaast verrees het stadje "buda" voor de burgers. Aquincum werd de hoofdstad van Pannoni? en zou 30.000 inwoners hebben geteld. Tot het eind van de 4e eeuw bleef het lot van de stad verbonden met het Romeinse rijk. Er was een goed wegennet tussen de grensstad aan de Donau en de overige 25 kleine steden en de vele landelijke nederzettingen. Vondsten bewijzen dat er ook handel werd gedreven met Spanje en Zuid-Italie.

View this site in Dutch. English language is active at the moment.

Boedapest

Date: 22-05-2019
Temperature: degrees
Clouds: